PÕLTSAMAA KUNSTISELTS ON AASTAST 1998   EESTI VABAHARIDUSLIIDU LIIGE          
Õpi elamise tarvis,   ela õppimise tarvis!

 kirjuta  osalemise soovist või tule kohale lossihoovi:    ethel@kunstikool.ee

Täiskasvanute kursused KUNSTIKOOLIS  - olete oodatud
                                                           oktoobrist kevadeni!
 KÕIK       2017  kursused:sügissemester  75 €25€ kuu, kolm tundi nädalas, 3 kuud)
                2018  kevadsemester 100 € ( 4 kuud)
õppemaks kanda  semester korraga kontole nr. EE35 220000 11 202 15 994 
ja saaja on Põltsamaa Kunstiselts (kooli omanik)

                                    
KUJUTAVA KUNSTI KURSUS  pühapäeval kell 12 - 15   õp E.Hakkaja, Katrin Tamm-Kuusik  
                                              
5 aastane programm  /joonistamine, maal, kompositsioon/     
                                              pärast lõputöö sooritamist saab lõputunnistuse,                   
                                           
KERAAMIKA KURSUS   /savimudimine/  esmaspäev  kell 17.00 - 19.00    õp E.Hakkaja

INGLISE keel VI aasta                       teisipäev   kell 18  -20.15   õp. Aino Vagur

tellimisel:
LÜHIKURSUSED                    tiffany, siidimaal, nahakunst, portselanmaal, gobelään
                                            mosaiik,  klaasikunsti algkursus  aeg
kokkuleppel 


kinnitatud õppekavad "Kunst" HTM kood 84082

Programm TÄISKASVANUTE KOOLITUS VABAHARIDUSLIKED KOOLITUSKESKUSTES   (kood 1.1.0603.08-0002). vaata: www.vabaharidus.ee
Programm on loodud „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest lähtuva „Inimressursside arendamise rakenduskava“ alusel prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ meetme „Täiskasvanuhariduse arendamine“ rakendamiseks.
Üldeesmärk - täiskasvanud elanikonna elukestvas õppes osalemise võimalused on avardunud, vabahariduslikes koolituskeskustes pakutava kvaliteetse koolituse kaudu on tõusnud inimeste konkurentsivõime kõigis Eesti regioonides. 

Sihtgrupp: 1.Täiskasvanud elanikkond, kes ei ole koolikohustuslik (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud) ja kes ei ole registreerinud ennast töötuks "Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse" mõistes.
2. Täiskasvanute koolitajate, vabahariduslike koolituskeskuste personal, programmi arendustegevuste läbiviijad ja potendiaalsed koolitajad ja koolitusjuhid.
Programmi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.
Programm on kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga nr 683 9. juunist 2008.Lõpetajad